Några bilder genom åren. 

Några bilder genom åren. 

Sarpen är kulturminnesmärkt.

Det är härligt att segla!

Splasch!
Skum kring bogarna.

Fantastisk bild från Peket. Tagen ca 2001-2001 av Ingvar Lindholm. Nio knop ska vara noterat vid tillfället.

Sarpen till kaj i Svaneke hamn.

Sarpen i Stralsund

Sarpen stävar in i solnedgången.

Utkik i solsken.

Stilla solnedgång från aktern.

Piratbesättningen kämpar med seglet!

”stralsund brinner” – Av Christine Fajersson

Stralsund

Solnedgång

Sarpen kappseglar 2013

Härligt väder på havet.

Sarpen -2013

Jolly Roger är hissad!