T/S Sarpen

T/S Sarpen ägs och drivs som utbildnings- och skolfartyg av Simrishamns Scoutkår. Sarpen är en snart 130 år gammal, kulturmärkt skuta som under mer än femtio år haft sin kajplats i Simrishamn. Under alla dessa år har hon bland annat seglat som utbildnings- och skolfartyg och därigenom varit till glädje och kunskap för flera generationer för såväl unga och gamla som seglare och landkrabbor.

På sommaren seglar Sarpen såväl i hemmavatten som internationellt. Följ med på en långsegling, helgtur, halv- eller heldagssegling. Ta med familjen, partnern, vännerna eller kollegorna. Lär dig sätta segel, styra, navigera, slå knopar och laga mat ombord. Eller njut av lugnet när motorn tystnat, vattnets kluckande mot bordläggningen hörs och vågorna sakta vaggar dig till sömns.

Förutom skolseglingar arrangeras charterseglingar, helgturer som ”tema-seglingar” t. ex. tjejsegling, gourmetsegling, må-bra-segling, företagsseglingar och andra arrangemang såsom piratseglingar, kvällsseglingar, bröllop, dop, askspridning med mera. Våra långturer, skolseglingar, alterneras mellan seglingar kring Östersjön eller på västkusten och varar mellan 7 och 10 dagar. Våra kortare turer går oftast till någon närliggande hamn eller till Hanö, Bornholm eller Christians ö.

Sedan ett par år tillbaka deltar Sarpen i EU-projektet Maritime Heritaget Tours, där allmänheten har möjlighet att segla med kostnadsfritt på olika testturer. Vi seglar också korta charterturer med turister i Åhus såväl som i Stralsund och Rostock där Sarpen deltar i Hanse Sail. Man kan alltså antingen segla med på någon av de turer vi arrangerar eller hyra båten med besättning för eget arrangemang. Allt från ett par timmar till flera dagar.

För drift, underhåll, administration, marknadsföring och seglingar finns en speciellt vald Sjökommité. Sarpen innehar certifikat utfärdat av Transportstyrelsen för 42 passagerare.

Under vinterhalvåret ligger Sarpen i Skillinge hamn, där nödvändiga reparationer och underhåll utförs. Arbetet görs till största delen av medlemmarna på idéell basis. Mer omfattande arbeten på skrov utförs av varvet i Skillinge. Dessa arbeten är oftast mycket kostsamma. För att fiansiera verksamheten har det bildats en stödförening vid namn ”Vår Skuta”.

Vill du skänka ett bidrag, en gåva eller sponsra Sarpen?
Information finner du här.