Andra länkar

Maritime heritage tours

Maritime Heritage Tours var ett EU-finansierat projekt som varade 2016-2019. Dess huvudsyfte var att utveckla en- eller flerdagsturer runt om i södra Östersjön och sammankoppla dem med kulturella turistattraktioner i land. Projektet skulle också värna och belysa den rika sjöfartshistoria som råder kring Östersjökusterna. I projektet ingår även länderna Danmark, Litauen, Polen och Tyskland. Tre andra skutor är också knutna till projektet: Brabander (LT), General Zaruski (PL) och Hjalm (DK).
Under sommaren 2019 hade vi flera kostnadsfria seglingar.

European Maritime Heritage (EMH)

European Maritime Heritage är en organisation för bland annat traditionella fartyg och sjöfartsmuseum i Europa.

Sveriges Segelfartygsförbund (SSF)

Sveriges Segelfartygsförbund verkar för att bevara det unika kulturarv som segelfartyg utgör och för att föra traditionen vidare till nästa generation.
Sveriges Segelfartygsförbund (SSF) är en rikstäckande ideell förening, som bildades 1976 för att främja bevarandet av segelfartyg och segelfartyg med hjälpmotor. Bevarandet ska ske med största möjliga hänsyn till fartygens kulturhistoriska värde. Den viktigaste grundstenen i föreningens arbete är övertygelsen om att det bästa sättet att bevara traditionsfartygen är att segla dem.