Bogsvall

Bogsvall är en tidskrift som ges ut av Sarpen, Hoppet och Helene. Den utkommer två-tre gånger per år. Tidningen informerar fortlöpande om vad som sker med de tre skutorna i form av byggnationer under vinter och seglingar under sommaren. Det finns även vissa artiklar som med anknytning till annan marin verksamhet, både nutida och historisk.

För inlämning av obeställt material, text till Bogsvall eller önskan att annonsera i tidskriften (för närvarande 1.100 kr årligen) var god kontakta:
Jan Petersson, Hoppet, janpetsson@gmail.com