GDPR

Föreningen Simrishamns scoutkår är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna du anger kommer enbart lagras i vårt seglingsregister och behandlas av föreningen i samband med genomförande av seglingarna. Uppgifterna kommer inte lämnas ut till tredjepart. Uppgifterna raderas efter varje seglingssäsong.